Yönetim Hizmetleri Danışmanlığı

Yaşam ve çalışma alanları ile karma projelerde;

İnşaat aşamasında yönetim hizmetleri danışmanlığı

Bir tesisin hizmete girmesini takip eden ilk 10 (on) yıl süresindeki işletme maliyetleri, tesisin yatırım maliyetine eşit düzeydedir. Başka bir değişle kullanıcılarına hizmet veren tesisin 10 (on) yıllık işletme giderleri ile aynı ölçekte ikinci bir tesis inşa edilebilmektedir (Arsa bedeli hariç).

İATYD amacı ilk gününden itibaren tesisin işletme maliyetlerini azaltmaktır. Bu amaçla tesis yatırım – işletme ilişkilerini kurup modelleyecek, tercih edilen yatırımların işletme giderlerine nasıl etki ettiğini gösterecek fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Planlama safhası bir mülkün yaşam döngüsü içindeki maliyetlerini etkileyen en önemli unsurdur. Yönetim ve kullanma konseptlerinin analizi, fonksiyonların tanımlanması, kalite, teçhizat ve maliyet kalemlerinin belirlenmesi mülk yönetiminin ana çerçevesini belirler. Özellikle bu aşamadaki kararlar ileride meydana gelecek operasyonel ve yönetimsel maliyetler ile yatırımın geri dönüşüne tesir edecektir.

Buradaki amaç gelecekteki yönetim ve kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarının planlamaya dâhil edilmesidir. Bu özellikle uzun vadede tasarruf sağlamaya yol açacaktır.

single-img-one
İnşaat Aşamasında Tesis Yönetim Danışmanlığı dört aşamadan oluşmaktadır.

İnşaat Aşamasında Tesis Yönetim Danışmanlığı kapsamında verilebilecek hizmetler;

 • Yönetim Planı’nın Hazırlanması
 • Tesis Yönetim Danışmanlığı Raporlamaları
 • Proje Genel Değerlendirme Raporu
 • Güvenlik Risk Analizi ve Öneriler Raporu
 • Teknik Hizmet Konsepti Öneri Raporu
 • Temizlik Hizmet Konsepti Öneri Raporu
 • Güvenlik Hizmetler Konsepti Öneri Raporu
 • İdari Hizmetler Konsepti Öneri Raporu
 • İşletme Bütçesi
 • Ortak Alan Gider Paylaşım Tablosu
 • Kullanıcı El Kitabı
 • Dekorasyon Yönetmeliği

Yeni Yerleşmeye Açılan Pojelerde Yaşam Ve Çalışma Senaryolarının Hazırlanması

Mavimor edindiği tecrübeler ile yeni yerleşmeye açılan projelerde, tüm kullanıcıların haklarını gözeterek, refah düzeyini arttırmak, mağduriyetlerin oluşmasını ve ana gayrimenkulün zarar görmesini engellemek amacı ile yaşam ve çalışma senaryolarının hazırlar.

Tüm çalışmalar ve yaratılan senaryolar projenin mimari, teknik ve idari gereklilik ve yeterliliklerine uygun olarak özenle düzenlenir.

 • Taşınma Senaryoları
 • Ortak Alanların Kullanım Senaryoları
 • Otopark Kullanım, Misafir ilişkileri ve Ziyaretçiler vb.
 • Çöp Uzaklaştırma ve Geri Dönüşüm Senaryoları,
 • Emlakçı Prosedürleri ve daha fazlası…

Mevcut Site, İş Ve Alışveriş Merkezlerinde Çağdaş, Yenilikçi Yönetim Hizmetleri Danışmanlığı

Mavimor, farklı alanlarda uzman kadrosu ile yaşam ve çalışma alanlarında şeffaf, güvenilir ve hukuka uygun, kurumsal ve müşteri odaklı Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri sunarak, refah ve konfor seviyelerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda danışmanlığı verilen hizmetler;

 • İdari İşler
 • Muhasebe İşlemleri
 • Yönetim Hizmeti Danışmanlığı
 • Hukuki İşlemler
 • Enerji Yönetim Danışmanlığı
 • Teknik İşletim Hizmetleri Danışmanlığı
 • Temizlik Hizmetleri Danışmanlığı
 • Peyzaj İşlemleri Danışmanlığı
 • Havuz Bakım ve İşletim Hizmetleri Danışmanlığı
 • Sosyal Tesis İşletim Hizmetleri Danışmanlığı
 • İlaçlama ve Pest kontrol Hizmetleri Danışmanlığı
 • Dijital Tesis Yönetim Yazılımı