Hukuki Hizmetler

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve beklentilerin değişmesi neticesinde farklı mimari yapılara sahip daha çok kişinin bir arada yaşadığı/çalıştığı yapıların artması ile bu kişiler arasındaki ilişkilerin yönetilmesi ve sorunların çözümlenmesi de bir hayli karışık olmaya başlamıştır.
Farklı kültürler ve farklı beklentilerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan sorunları, tek bir çözüm yolu ile açıklığa kavuşturmak mümkün olmadığı için olaylara farklı açılardan bakabilmek, sorunun kaynağını doğru tespit edebilmek anca alanında uzman ve tecrübeli avukatlar ile sağlanabilmektedir.
Bizler Mavi Mor Danışmanlık olarak tek bir bakış açısıyla değil, farklı alanlarda uzmanlık sahibi olan avukatlarımız ile her projeye aynı hassasiyetle yaklaşmakta ve sizlerin huzurunu sağlayabilmek için en kısa sürede çözüm üretme gayreti içerisindeyiz.

• Kat malik ve sakinlerinden ödemesini aksatanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması,
• Ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara ve mimari projeye aykırı uygulamalar olması halinde gerekli müdahalenin yapılması,
• Site çalışanlarına ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi

Vb. gibi konularda değerli kat malik ve sakinlerinin yaşam alanlarındaki huzuru sağlamak adına bu konulardaki yasal takiplerin başlatılarak sonuçlandırılması işlemleri ile genel olarak Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye yüklediği tüm hukuki işlemler apartman ve site yönetiminden herhangi bir vekalet ücreti alınmaksızın şirketimiz hukukçuları tarafından yerine getirilmektedir.